Νοσοκομειακά προγράμματα

Προγράμματα σχεδιασμένα να συνοδεύουν και να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας από Γιατρό έως Διαγνωστικές Εξετάσεις και Νοσηλεία.

Μεταξύ άλλων προσφέρουν:

 • 100% κάλυψη νοσοκομειακών δαπανών στην Ελλάδα και 90% στο εξωτερικό
 • Ισόβια κάλυψη
 • Υψηλά ανώτατα όρια νοσηλείας και ημερήσιων νοσηλίων
 • Κάλυψη στη ΜΕΘ ή ΜΑΦ
 • Κάλυψη χειρουργικών επεμβάσεων χωρίς νοσηλεία
 • Καταβολή χειρουργικού και νοσοκομειακού επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικά νοσηλευτήρια
 • Κάλυψη Μητρότητας / Κάλυψη Νεογέννητου
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας αερομεταφοράς
 • Κάλυψη χρήσης ασθενοφόρου
 • Κάλυψη αποκλειστικής Νοσοκόμου ή συνοδού
 • Έξοδα πριν και μετά την Νοσηλεία
 • Κάλυψη εκτάκτων/επειγόντων περιστατικών
 • Ειδικοί προληπτικοί έλεγχοι Υγείας
 • Συμβάσεις με τα μεγαλύτερα νοσηλευτήρια της χώρας
 • Υψηλά ετήσια όρια Διαγνωστικών εξετάσεων
 • Δωρεάν ετήσιο check up
 • Κάλυψη εξόδων δεύτερης Ιατρικής γνωμάτευσης
 • Κάλυψη εξόδων Νοσηλείας κατ’ οίκον
 • Κάλυψη εξόδων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
 • Κάλυψη εξόδων Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Νομική Προστασία
 • Διευρυμένο φάσμα εξετάσεων / επεμβάσεων που δεν απαιτούν νοσηλεία

Δυνατότητα απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία

Ζητήστε προσφορά

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

2017 Vip Insurance Group