Μεταφορές

Ως επαγγελματίας στο χώρο των μεταφορών, διακινείτε καθημερινά εμπορεύματα με αξία.

Τα προγράμματα Ασφάλισης Μεταφοράς Εμπορευμάτων σας εξασφαλίζουν από τις διεκδικήσεις για αποζημίωση που μπορεί να προκύψουν από τον πελάτη σας,

ιδιοκτήτη του εμπορεύματος, αν πάθει ζημιά το φορτίο που μεταφέρετε για λογαριασμό του ή ακόμη ως ιδιώτες εάν πρόκειται για τα δικά σας εμπορεύματα ή την οικοσκευή σας.

Ασφαλίζονται επίσης πάσης φύσεως μεταφερόμενα προϊόντα, εμπορεύματα, διάφορα αντικείμενα κ.λ.π. που εισάγονται, εξάγονται ή διακινούνται στο εσωτερικό/εξωτερικό.

Η ασφάλιση γίνεται με βάση τις διεθνείς ρήτρες A,B,C των οποίων η ρήτρα Α είναι η πλέον ολοκληρωμένη.

Σημειώστε ότι η νομοθεσία πλέον (Ν.3887/9ος-2010) επιβάλλει την ασφάλιση των μεταφορών εμπορευμάτων εσωτερικού.

 

Ζητήστε προσφορά

 

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

2017 Vip Insurance Group