Τεχνικές Ασφαλίσεις

  • Κατά παντός κινδύνου Εργολάβων
  • Κατα παντός κινδύνου Συναρμολόγησης
  • Κατά παντός κινδύνου Μηχανικών βλαβών
  • Κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Αποπεράτωσης έργων πολιτικού μηχανικού

Τα ανωτέρω προϊόντα προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες του πελάτη (custom made) και παρέχουν προστασία σε οποιοδήποτε υπό κατασκευή ή υπό ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό. Επιπλέον μπορούν να προσφέρουν κάλυψη διακοπής εργασιών (Loss Of Profits) ή απώλειας κερδών (Advanced Loss Of Profits).


Ζητήστε προσφορά

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

2017 Vip Insurance Group