Αυτοκίνητο / Μοτοσυκλέτα

Αποκτήστε την απόλυτη ασφάλεια

Το πρόγραμμα καλύπτει:

 • Αστική ευθύνη 1.220.000 €
 • ΑΕ από μεταφ/νο ή προεξέχον φορτίο
 • ΑΕ εντός φυλασσομένων χώρων
 • ΑΕ μεταφερόμενου οχήματος
 • Πυρός
 • Μετάδοση Πυρκαϊάς
 • Τρομοκρατικές Πυρός
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πυρκαϊά από Πολιτικές Ταραχές
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Βλάβη Ράδιο CD
 • Μικτή (Ιδιες Ζημιές)
 • Κακόβουλες Μικτής
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Χαλαζόπτωση
 • Ζημιές Ιδίου από κλοπή
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Ζημιές κατά την απόπειρα κλοπής
 • Ζημιές αερόσακων
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Αντικατάσταση Οχήματος
 • Αντικ/ση αυτ/του από κλοπή
 • Αντικατάσταση οχήματος από τροχαίο
 • Προστασία Αξίας Οχήματος
 • Νομική Προστασία
 • Εγγύηση Ασφαλίστρου
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο
 • Οδική Βοήθεια
 • Ρυμούλκιση οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Αυτογνώμων αφαίρεση
 • Κάλυψη εργαλείου
 • Προστασία Παλαιότητας Ανταλλακτικών
 • Επείγουσα αερομεταφορά και Ιατρικό συντονιστικό κέντρο
 • Ολική Καταστροφή

Λοιπές Παροχές

 • Απώλεια Εγγράφων
 • Αντικατάσταση Κλειδιών
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη
 • Περιεχόμενο Κατοικίας
 • Φροντίδα Αποζημίωσης
 • Ιατροφαρμακευτική Προστασία

Ζητήστε προσφορά

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

2017 Vip Insurance Group