Αστική ευθύνη οδοντιάτρου - Ιατρού & Ιατρικού Προσωπικού

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Ιατρού στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του
• Λάθη ή/και παραλήψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του ασφαλισμένου ιατρού
• Ατυχήματα που προκλήθηκαν από την χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού

Νομική Προστασία Ιατρών

Καλύπτεται η ποινική Νομική Προστασία του Ιατρού για την υπεράσπισή του σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας για εξ΄ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.

Ζητήστε προσφορά

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

2017 Vip Insurance Group