Φωτοβολταϊκά

Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ή οι ανεμογενήτριες είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι η λύση στην ανάγκη προστασίας της επένδυσης σας.

Εγκαταστάσεις που καλύπτουμε

Δίπλα πάντοτε σε όσους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πράσινης επιχειρηματικότητας, διαθέτοντας ασφαλιστική τεχνογνωσία και εμπειρία, η Vip Insurance προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα για την ασφάλιση:

  • Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Πάρκα).
  • Oικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτωνεγκατεστημένα σε στέγες (μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών επιχειρήσεων, κτηρίων του Δημοσίου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων).
  • Ανεμογεννητριών

Πλήρης κάλυψη σε κάθε φάση της επένδυσης

Μέσω των προτεινώμενων προγραμμάτων η Vip Insurance και οι συνεργάτες της, σας συμβουλεύουν για την επιλογή της σωστής κάλυψης ώστε  να έχετε πλήρη ασφαλιστική προστασία για το φωτοβολταϊκό πάρκο ή τη φωτοβολταϊκή μονάδα κατά την περίοδο:

  • Κατασκευής - τοποθέτησης - συναρμολόγησης - θέσης σε λειτουργία
  • Συντήρησης.

Ζητήστε προσφορά

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

2017 Vip Insurance Group