Επιχείρηση

Τα προγράμματα  απευθύνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, εργαστηρίων, ξενοδοχείων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών καλύπτοντας έτσι όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ποιές καλύψεις προσφέρει

 • Πυρκαγιά - Κεραυνό - Καπνό,
 • Οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης, σε περίπτωση ζημίας,
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες,
 • Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - Χιόνι - Χαλάζι - Παγετό,
 • Θραύση, διαρροή ή υπερχείλιση  σωληνώσεων,
 • Δαπάνες Εντοπισμού & Αποκατάστασης θραύσης /διαρροής σωληνώσεων
 • Έκρηξη πάσης φύσης,
 • Aπώλεια μετρητών και/ ή επιταγών από ληστεία (Hold-up),
 • Πρόσκρουση οχήματος,
 • Επακόλουθες ζημίες πυρκαϊάς,
 • Πτώση αεροσκαφών,
 • Δάσος,
 • Βραχυκύκλωμα,
 • Θραύση κρυστάλλων - υαλοπινάκων,
 • Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαϊάς και έκρηξης,
 • Γενική αστική ευθύνη,
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων, 
 • Επακόλουθες ζημίες διάρρηξης,
 • Τρομοκρατικές ενέργειες,
 • Πτώση αεροσκάφους δένδρων, κλαδιών, στήλων, εναερίων καλωδίων,
 • Θραύση επιγραφών,
 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων/ Μηχανικών και έξοδα δημοσίων αρχών,
 • Έξοδα μεταστέγασης,
 • Έξοδα φύλαξης,
 • Προστασία υπασφάλισης,
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Κλοπή συνεπεία διάρρηξης,
 • Σεισμός,
 • Απώλεια κερδών,
 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

 

Ζητήστε προσφορά

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

2017 Vip Insurance Group